Ramowy rozkład dnia

Kontakt z nami

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

(+48) 500 298 864

7:00

Powitanie dnia – zbieranie się dzieci w grupie łączonej

 • zabawy integracyjne
 • zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi
 • rozwijanie zainteresowań

7:00 – 8:00

Zabawy dowolne i zespołowe warsztaty tematyczne

 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy przy stolikach
 • zabawy przy muzyce

8:00 – 8:15

ćwiczenia poranne

 • zabawy ruchowe
 • ćwiczenia poranne

8:30 – 9:00

Śniadanie z czynnościami samoobsługowymi

 • czynności opiekuńcze, porządkowe i samoobsługowe
 • czynności higieniczne i sanitarne w łazience
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

9:00 – 9:30

Zabawy dowolne i zespołowe

 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • układanie puzzli, gry planszowe
 • kolorowanie ilustracji

9:30 – 10.15

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia z poszczególnych działów edukacji w oparciu o podstawę programową i wybrany program wychowania przedszkolnego (zajęcia z mowy, pojęć matematycznych, zajęcia muzyczne, plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy orientacyjno – porządkowe itp.). Sytuacje edukacyjne z całą grupą lub w zespołach.

10:30 – 11:30

Pobyt na świeżym powietrzu

 • zabawy i ćwiczenia w ogrodzie
 • spacery, obserwacje przyrodnicze

11:30 – 12.00

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia z poszczególnych działów edukacji w oparciu o podstawę programową i wybrany program wychowania przedszkolnego (zajęcia z mowy, pojęć matematycznych, zajęcia muzyczne, plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy orientacyjno – porządkowe itp.). Sytuacje edukacyjne z całą grupą lub w zespołach.

12:00 – 12:30

Obiad

 • przygotowanie do posiłku
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

12:30 – 13:00

Poobiedni odpoczynek – bajkoterapia, muzykoterapia

 • czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne w sali i łazience
 • organizacja różnorodnych form odpoczynku

13.15 – 14:15

Zabawy dowolne i zespołowe

 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • układanie puzzli, gry planszowe
 • kolorowanie ilustracji

14:15 – 15:00

Podwieczorek

doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

15:00 – 16:00

Swobodna zabawa
Zajęcia dodatkowe

 • zabawy dowolne w sali
 • zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczne

16:00 – 17:00

Zabawy dowolne i zespołowe w grupie łączonej
Czynności porządkowe
Rozchodzenie się dzieci

 • gry planszowe, układanki przy stolikach
 • ćwiczenia manualne i grafomotoryczne
 • rozwijanie zainteresowań dzieci